TÜMBELSEN DİYARBAKIR ŞUBESİ » Haberler » 1 MAYIS Broşürümüz…

1 MAYIS Broşürümüz…

Biz işçi sınıfı ve emekçilerin en önemli mücadele günü olan 1 Mayıs’ımıza Sermaye sınıfı ve onun gerici-baskıcı Hükümetinin saldırıları altında hazırlanıyoruz. Hükümetin “içeride ve dışarıda” sürdürdüğü savaş politikaları ülkemizi Ortadoğu bataklığının içine her geçen gün hızla çekerken, ülke çapında dizginsiz bir baskı, terör ve sömürü yaşıyoruz.

Bölgede tankla-topla şehirleri bombalayıp yakıp yıkanlar, kadın erkek, hamile, yaşlı çocuk demeden sivil halkı katledenler batıda ise tomalarla fabrikalara girerek işçilere saldırıyor. İç güvenlik yasasıyla polis cinayetleri yasallaştırılıyor, insanlar evlerinde polis kurşunuyla öldürülüyor, her yerde bombalar patlıyor.

NE İŞGÜVENCEMİZDEN NE DE YAŞAMA GÜVENCEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Saray ve AKP hükümeti var olan demokratik kırıntıları da ortadan kaldıracak, tek adam, tek parti diktatörlüğünü getirecek yeni bir anayasa dayatmaktadır. Haber yapan gazeteciler, barış isteyen akademisyenler, mücadele eden sendika yöneticileri gözaltı ve tutuklamalarla karşılaşıyor. Tek adam tek parti diktatörlüğünde sendikaların mücadelesine, emekçilerin iş güvencesine ve onların örgütlülüğüne tahammül yok. AKP Hükümetine ve işverenlere bir tek söz söylemeyen, emekcilerin kazanımları için parmağını oynatmayan sözde sendikalar sözde örgütlenerek, gerçekte emekçileri önce bölüyor sonra tamamen örgütsüzleştiriliyor.

Savaş ve çatışma ortamı gerekçe edilerek işçi ve emekçilerin her talebi geriye itilirken ülkemizi sermaye için bir sömürü cennetine dönüştürecek kiralık işçilik, kıdem tazminatının fona devredilmesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değiştirilerek kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırılması gibi düzenlemeler peş peşe gündeme getirilmektedir.

KARA BULUTLARI DAĞITACAK GUÇ

BİZDEDİR.

1 Mayıs tarihsel olarak işçi sınıfı ve emekçilerin; sermaye sınıfı, kapitalist devlet ve hükümetlerine karşı birleşerek, güçlerini gösterdikleri, meydan boş değil dedikleri önemli bir gündür. Üstümüzdeki karabulutları dağıtacak, diktatörlük ve kölelik koşullarını yerle bir edecek tek güç her halktan ve inançtan biz işçi ve emekçilerdedir.

 • Herkese kadrolu güvenceli çalışma
 • Taşeron çalışma ve işten atmalar yasaklansın, Hükümet iş güvencemizden elini çeksin
 • Kiralık işçilik yasası geri çekilsin, kıdem tazminatı gasp edilemez. esnek çalışma, mobing, baskı ve sürgünler son bulsun
 • İçerde ve dışarda barış istiyoruz. Kürt sorunu savaşla, ölümle değil ancak demokratik yollar ve müzakere ile çözülebilir.
 • Düşünce ,ifade, fikir, haber alma, sendikal hak ve özgürlüklerimiz üzerindeki baskılar son bulsun.
 • Eğitim dinci vakıfların elinden alınsın parasız, bilimsel, demokratik, laik anadilinde eğitim hakkı sağlansın
 • Çocuk istismarı, taciz ve tecavüzcüleri yargılansın.
 • Kadınlara yönelik her tür ayrımcılık, şiddet, taciz, tecavüz ve kadın cinayetleri son bulsun.
 • Mülteciler üzerindeki yoğun sömürü ve ölümler durdurulsun.

  SAVAŞSIZ, SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA’DA EŞİT, ÖZGÜR VE KARDEŞÇE YAŞAMAK İÇİN

  1 MAYISTA ALANLARA

  YAŞASIN 1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE, DAYANIŞMA

 

http://diyarbakirtumbelsen.com/tr/?attachment_id=1361

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter