TÜMBELSEN DİYARBAKIR ŞUBESİ » Haberler » “Tüm demokratik kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz”

“Tüm demokratik kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz”

Bugün şubemizde hem yaşam hakkı ihlalleri hem de buna karşı demokratik mücadelesini sürdüren emekçilerden üyemiz  ve önceki dönem yöneticimiz olan Medeni Alpkaya’nın tutuklanması ile ilgili bir basın toplantısı yapılmıştır.

Yönetici ve üyelerimizin katıldığı açıklamayı Hukuk Sekreterimiz Remzi Aydın yaparak şu noktalara değinmiştir:

“Bilindiği üzere başta Sur ilçesi olmak üzere Cizre, Silopi ve bölgenin diğer yerleşim yerlerinde devam eden sokağa çıkma yasakları ve insanların abluka altında tutulması, insanlık ailesi adına utanç vericidir. 7 Haziran sonuçlarını hazmedemeyen mevcut iktidar o günden beri halklara hayatı zindan etmeye yeminli gibi savaş atmosferinde seçimleri 1 Kasım’da tekrar etmiş kendisi için memnun edici bir sonuç almış ancak hala Kürt halkının iradesini kırmak için elinden geleni yapmaktadır. TİHV’in (Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın) tespit ettiği verilere göre 16 Ağustos 2015 tarihinden 11 Aralık 2015 tarihine kadar 7 ilde, 2014 nüfus sayımına göre toplam 1,299,061 kişinin yaşadığı 17 ilçede toplam 52 kez süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasakları ilan edilmiş ve bunlardan en uzunu 14 gün boyunca sürmüştür. Bu gün 30 Aralık Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı 28. gününde ve tablo daha vahim durumdadır.

Askeri yöntemlerle, sokağa çıkma yasakları ve abluka altında tutma vasıtasıyla yerinden yurdundan edilen kent insanlarını kitlesel olarak açlık ve yoksulluğa mahkûm etmek, iradesini kırmak ve teslim almak mümkün değildir.

Devam eden bu kirli savaşla, insanlarımızın sağlık hizmeti hakkı, eğitim-öğretim hakkı, yerleşim hakkı ile bir bütün olarak yaşam hakkının gasp edilmesinin, evrensel hukukta yerinin olmadığını sendika olarak belirtmek isteriz. Kundaktaki bebekten tutalım 80 yaşındaki insana kadar herkesin kolluk güçleri tarafından öldürülmesi bu sivil cenazelerin bile sokak ortasında bir hafta kalması insanların cenazelerini alıp gömmelerine bile izin verilmemesi vicdanları derinden yaralamıştır. Bireysel ve toplumsal hakların kullanımı AKP hükümeti tarafından devlet adına açıkça ve hiçbir yerel ve evrensel hukuka sığmayacak tarzda ayaklar altına alınmaktadır.

Bu nedenle daha fazla insanın ölmemesi için, her gün gösterilen toplumsal tepkilerin yanında yer almak insani bir görevdir. Bunun için 29 Aralık tarihinde TMMOB-KESK-DİSK Türkiye genelinde bir günlük iş bırakmıştır. Ülkenin duyarlı aydın kesimleri hemen hemen her gün bu anlamda çağrılar yapmakta çeşitli eylemler etkinlikler gerçekleştirmektedir. İnsan hakları alanında çalışan kurumlar toplumsal anlamda yaşanan kaos için ciddi uyarılarda bulunmakta ve çağrılar yapmaktadır.

Eğer bir an önce bu kirli savaş diyalogla çözüme evirilmezse büyük felaketlere yol açacağı kaygısı yaşamaktayız. Bu anlamda kesilen görüşmeler tekrar başlamalıdır. Kürt halkının ve Türkiye halklarının çıkarına tüm yaşamsal haklar anayasal güvenceye alınmalıdır. Bunun için sendikamız adına her türlü meşru mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

Şube eski başkanımız Medeni Alpkaya da bu anlamda toplumu ve kamuoyunu duyarlılığa çağıran bir faaliyette bulunmuştur. Tutuklanması ve herhangi bir kovuşturma geçirmesini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Arkadaşımızın derhal serbest kalmasını istiyoruz.

Tüm demokratik kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz. ”

CXY0uqdWEAQ2evN

 

 

 

 

 

 

 

 

fft18_mf7484609

 

 

 

 

 

 

 

diyarbakır1

 

 

 

 

 

 

FullSizeRender

 

 

 

 

 

 

 

 

medeni alpkaya

 

 

 

 

 

 

 

 

CXc4ojXWkAAnKdO sur-290x166 sur-yasak sur-foto sur-da-yasak-kalkti-goc-basladi-7959610_6983_m sur-da-hayat-kismen-normale-dondu-7774823_2997_m diyarbakır-sur-çatışmada-harap-olmuş-bina 121520 Sur'daki sokağa çıkma yasağının kaldırılması

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter